Tillverkning av tubinföring Lagmansholms Kraftverk

Batec har under maj tillverkat en tubinföring för en ny glasfibertub till Lagmansholms Kraftverk. Tubinföringen konstruerades för att passa den gamla införingen i stationen, och tillverkades i Batecs verkstad i Jonsrönning. I början av juni påbörjades platsarbetet med den nya tuben, och Batec var på plats för att montera den nya införingen.