Tillverkning av utskovslucka Uddevalla Kraft

Batec tillverkade och bytte under sommaren 2015 en utskovslucka på 5,5*4,5m åt Uddevalla Kraft i rostfritt stål. Först tillverkades en tillfällig avstängningslucka som sedan byttes ut mot den nya hydrauliska luckan med nytt styrsystem och värme för att förhindra fastfrysning.