Dammluckor

En hydraulisk dammlucka förenklar regleringen av dammnivån vid tillfällen med onormala vattenflöden, exempelvis vid åskstormar när kraftverket inte hinner hinner med att släppa igenom allt vatten. Den ökar även säkerheten på anläggningen då den kan ta över nivåregleringen om kraftverket behöver stängas för service, eller vid nätbortfall tack vare batteribackupen som installeras i styrsystemet till dammluckan.

Batec bygger och konstruerar både avstängningsluckor och mer avancerade reglerluckor i alla storlekar. Luckorna utrustas med enskilda styrsystem för att säkerställa drift även vid problem i huvudanläggningen och vid nätbortfall. Reglerluckorna byggs med avancerad reglerteknik för att hålla en mycket stabil dammnivå.

Kontakta oss för information och offert!

Mats Johansson Fröling  Försäljning, Konstruktion

Mobil: +46 70 311 63 02