Styrskåp

Genom vår långa erfarenhet inom vattenkraftsbranshen så vet vi att behoven ser olika ut för varje enskild kund. Vi kan erbjuda allt ifrån enklare, till mer avancerade PLC-system, med inbyggd fjärrstyrning och larmsändning via Internet och SMS.

Med anledning av detta har vi valt att dela upp våra styrskåp för vattenkraft i två kategorier: Styrskåp för Vattenkraft och Styrskåp för Mikrovattenkraft.