Service Kåfalla

Under 2016 gjorde Batec service i Kåfalla.  Vi lagade en mekanisk hårdmetallstätning, och för att göra detta behövdes en sektion av sugröret kapas ut och sedan svetsas tillbaka.

Tillverkning av utskovslucka Uddevalla Kraft

Batec tillverkade och bytte under sommaren 2015 en utskovslucka på 5,5*4,5m åt Uddevalla Kraft i rostfritt stål. Först tillverkades en tillfällig avstängningslucka som sedan byttes ut mot den nya hydrauliska luckan med nytt styrsystem och värme för att förhindra fastfrysning.

Faskompenseringsutrustning Bodane Kraftverk

Batec anlitades för att konstruera och montera ett kondensatorskåp till Bodane Kraftverk i Fengersfors. Skåpet består av tre kondensatorbatterier, som kopplas in med en fördröjning efter att generatorn kopplats in på nätet.

Modernisering av Årebergs Kraftverk

Under sommaren och hösten har Batec arbetat med moderniseringen av Årebergs Kraftverk i Tibro. Kraftverket har utrustas med ny, modern styrning av dammlucka och sättbalk. Styrning och starkströmsutrustning för två av kraftverkets tre generatorer har bytts ut, med nya apparatskåp och ny hydraulisk pådragsreglering. Den tredje generatorns styrsystem har anpassats för att kunna fjärrstyras.

Det nya styrsystemet innebär att hela kraftverket automatiserats, och gör det tillgängligt för styrning och övervakning via internet, e-post och sms. Projektets mål har varit att förenkla drift och underhåll av Kraftverket, och därigenom öka produktionen.

Moderniseringen innebär också att nivåregleringen blir helt automatisk, med nivåreglerande pådragsstyrning och automatisk styrning av överfallsbalk.

Tillverkning av manlucka och sugrör, Sundsviks Kraftstation

Batec har under hösten tillverkat och monterat ett nytt sugrör och en ny manlucka till Sundsviks Kraftstation i Nykvarns Kommun. Det nya sugröret tillverkas för att ha en lägre vattenhastighet än det gamla sugröret.

Sugrör

 Manluckans lock tillverkas med en lyftögla för att förenkla servicearbete.

Manlucka

Tillverkning, leverans och montering har pågått under hösten.

Tillverkning av tubinföring Lagmansholms Kraftverk

Batec har under maj tillverkat en tubinföring för en ny glasfibertub till Lagmansholms Kraftverk. Tubinföringen konstruerades för att passa den gamla införingen i stationen, och tillverkades i Batecs verkstad i Jonsrönning. I början av juni påbörjades platsarbetet med den nya tuben, och Batec var på plats för att montera den nya införingen.

Modernisering Häggesta Kvarn

Just nu pågår arbetet med installation av styr- och brytarskåp, samt hydraulisk turbinregleringsutrustning i Häggesta Kvarn i Köping.

Under mars och april har utrustningen konstruerats och byggts i Batecs verkstad, och just nu pågår installation på plats.

Montering Häggesta