Styrskåp för Vattenkraft

Batecs styrskåp för vattenkraft är designat med enkelt handhavande och stor driftsäkerhet i åtanke. Handhavandet sker med hjälp av en fullfärgs pekskärms operatörspanel, i storlekar från 4″ upp till hela 22″. De tydliga och lättmanövrerade menyerna gör handhavandet enkelt.

Styrskåp

Styrsystemet kan anpassas med vattennivågivare för nivåregleringsdrift, analoga givare på pådragsarmar, PT100-givare för temperaturmätning med mera.  Intressanta driftsdata sparas på ett flashminne, och kan granskas i kalkylprogram för analys.

Apparatskåp

Systemen kan levereras med ett antal olika alternativ för larmsändning och fjärrstyrning. Vi kan erbjuda enklare larmsändning via E-mail eller SMS, eller fjärrstyrningsprogram som låter användaren spegla operatörspanelen till en dator  via internet.

Kontakta oss för information och offert!

Mats Johansson Fröling  Försäljning, Konstruktion

Mobil: +46 70 311 63 02