Faskompensering Asynkrongenerator

För att optimera en asynkrongenerators effektfaktor (även kallad cos φ) och slippa straffavgifter för levererad reaktiv effekt, så kan med fördel ett kondensatorpaket installeras. Kondensatorpaketet gör att förskjutningen mellan levererad ström och spänning minskas, och andelen reaktiv effekt minskar som ett resultat.

Batec’s faskompenseringsutrustning för asynkrongeneratorer dimensioneras efter Ert kraftverk, och kan levereras i ett eller flera separat inkopplingsbara steg. Inkopplingen kan till exempel ske från ett externt styrsystem, eller med en tidsfördröjning efter generatorinkoppling.

Kondensatorskåp
Kondensatorskåp

Utrustningen levereras komplett i ett smidigt apparatskåp som placeras på lämplig plats i kraftverket.

Kontakta oss för information och offert!

Mats Johansson Fröling  Försäljning, Konstruktion

Mobil: +46 70 311 63 02