Gallerbyte Arvika Kraft

Batec har 2016 bytt intagsgallret åt Arvika Kraft.