Modernisering av Årebergs Kraftverk

Under sommaren och hösten har Batec arbetat med moderniseringen av Årebergs Kraftverk i Tibro. Kraftverket har utrustas med ny, modern styrning av dammlucka och sättbalk. Styrning och starkströmsutrustning för två av kraftverkets tre generatorer har bytts ut, med nya apparatskåp och ny hydraulisk pådragsreglering. Den tredje generatorns styrsystem har anpassats för att kunna fjärrstyras.

Det nya styrsystemet innebär att hela kraftverket automatiserats, och gör det tillgängligt för styrning och övervakning via internet, e-post och sms. Projektets mål har varit att förenkla drift och underhåll av Kraftverket, och därigenom öka produktionen.

Moderniseringen innebär också att nivåregleringen blir helt automatisk, med nivåreglerande pådragsstyrning och automatisk styrning av överfallsbalk.