Tillverkning av manlucka och sugrör, Sundsviks Kraftstation

Batec har under hösten tillverkat och monterat ett nytt sugrör och en ny manlucka till Sundsviks Kraftstation i Nykvarns Kommun. Det nya sugröret tillverkas för att ha en lägre vattenhastighet än det gamla sugröret.

Sugrör

 Manluckans lock tillverkas med en lyftögla för att förenkla servicearbete.

Manlucka

Tillverkning, leverans och montering har pågått under hösten.